استابیلایزرهای پی وی سی

استابیلایزر به معنای پایدار کننده یکی از اصلی ترین ترکیبات مورد استفاده درصنایع پی وی سی می باشد و بدون استفاده از آن تولید محصولات پی وی سی بسیار مشکل و تقریبا غیرممکن خواهد بود.
استابیلایزرهای پی وی سی
در چند گروه طبقه بندی می شوند:
۱
. ترکیبات پایه سرب
۲.
ترکیبات پایه صابون های فلزی 
۳.
ترکیبات پایه قلع 
۴.
ترکیبات پایه مواد آلی
ماموریت اصلی انواع استابیلایزر درصنعت پی وی سی محافظت از پلیمر و جلوگیری ازسوختن آن درحین فرآیند محصول می باشد که این عمل با به دام انداختن یون کلر حاصل از تخریب پلی وینیل کلراید (PVC) و مهار کردن یون هیدروژن رها شده از پلی وینیل کلراید (PVC) در اثر حرارت می باشد. استابیلایزر های پایه سرب شاید یکی از قوی ترین نوع استاب ها به شمار آید ولی در بسیاری از کشورها استفاده از آن به دلایل سمی بودن و عوارض زیست محیطی منسوخ یا مصرف آن خیلی محدود می باشد و گروه های دیگر جایگزین آن گردیده است. شرکت ساینا پلیمر با وجود تولید این گروه از ترکیبات همچنان سعی در فرهنگ سازی و استفاده و جایگزینی دیگر گروه های استابیلایزر در این زمینه داشته است. یکی از مهمترین فعالیت های R&D این شرکت جایگزینی ترکیبات پایه صابون های فلزی به جای این ترکیبات پایه سرب می باشد.
در حال حاضر شرکت ساینا  پلیمر انواع استابیلایزر لوله و اتصالات، استابیلایزر دیوار پوش ، استابیلایزر کابل، استابیلایزر گرانول، استابیلایزر چوب پی وی سی، استابیلایزر پروفیل  یو پی وی سی در و پنجره،  استابیلایزر ورق های فومیزه ،  استابیلایزر نوار لبه، و زیره کفش را در سبد کالایی محصولات خود ارائه می نماید. 

استابیلایزر  لوله SAY – P 130
مقایسه
استابیلایزر دیوارپوش SAY – P 160
مقایسه
استابیلایزر کابل SAY - W 550
مقایسه
استابیلایزر پایه صابون های فلزی
مقایسه
استابیلایزر نوار لبه  SAY-R463
مقایسه
استابیلایزر  چوب پی وی سی SAY - R 460
مقایسه
استابیلایزر ورق SAY - R 410
مقایسه
استابیلایزر پروفیل یو پی وی سی SAY - R 400
مقایسه