1-(1)
1-(14)
1-(7)

شرکت دانش بنیان ساینا سپهر اسپادانا

بسمه تعالی

اصـول و فـونداسیون بنیادی شرکت دانش بنیـان سـاینا سپهر اسـپادانا (سـاینا پلیمر) بر پایه خود کفایی در صنعت اسـتئارات

و استابیلایزرسازی در ایران پی ریزی شده است که پس از هجده سال حضور مستمر در این صنعت، در حال حاضر محصولات

خود را در چهار گـروه اصلی به بازار عـرضه مینماید.

گـروه اول: اسـتئارات های فـلزی

شـروع به فـعالیت و تـولیـد در این گـروه از محصـولات از سال 1379 آغـاز گـردید و شرکت در تـولید این محصـولات که شامل

استئاراتهای کلسیم، روی، منیزیم و سدیم میباشد سابقه ای دیرینه داشته و تامین نیـاز برخی از مجتمع های پتروشیمی

در این گـروه مـواد از افتخارات بزرگ این شرکت میباشد.

گـروه دوم: استابیلایزرهای پی وی سی

فعالیت در تـولید این گـروه از مـواد در سال 1390 آغـاز گـردید که شامل انـواع استابیلایزر های لـوله، اتصـالات، دیـوارپـوش

کف پوش، ورق های فـومیزه، کابل و پـروفیل های در و پنجره ی پی وی سی میباشد.

ادامه دارد…

SAINA

ایمیل

info@sainapolymer.com

شماره تماس

031-46412240

031-46412241

09132660492

09134892148

آدرس کارخانه

اصفهان.شهرک صنعتی سجزی.بلوار حافظ.خیابان سوم غربی.پلاک 18