استابیلایزرهای بر پایه سرب

SAY – P 130          استابیلایزر لوله استاندارد

SAY – P 150          استابیلایزر لوله پرفیلر

SAY – P 160          استابیلایزر دیوارپوش

SAY – F 240          استابیلایزر اتصالات

SAY – C 360          استابیلایزر گرانول شفاف

SAY – R 400          استابیلایزر پروفیل یو پی وی سی

SAY – R 410          استابیلایزر ورق

SAY – R 460          استابیلایزر چوب پی وی سی

SAY – W 550          استابیلایزر کابل

استابیلایزرهای بر پایه کلسیم / روی

SAY – FG 600          استابیلایزر کلسیم / روی | مصارف بهداشتی

SAY – FG 610          استابیلایزر کلسیم / روی | کابل و مصارف صنعتی

PM 1          استئارات کلسیم

PM 2          استئارات روی

PM 3          استئارات سرب نرمال

PM 4          استئارات سرب دیبازیک

PM 5          استئارات باریم

PM 6          استئارات سدیم

PM 7          استئارات منیزیم

 K 5          اکسید سرب (لیتارژ)

LS 3          سولفات سرب تری بازیک (TBLS)

LS 2          سولفات سرب دی بازیک (DBLS)

LP 2          فسفیت سرب دی بازیک (DBLP)

SAINA

ایمیل

info@sainapolymer.com

شماره تماس

031-031-46412240/41

09134892148

09132660492

آدرس کارخانه

اصفهان.شهرک صنعتی سجزی.بلوار حافظ.خیابان سوم غربی.پلاک 18