بسمه تعالی

اصـول و فـونداسیون بنیادی شرکت دانش بنیـان سـاینا سپهر اسـپادانا (سـاینا پلیمر) بر پایه خود کفایی در صنعت اسـتئارات

و استابیلایزرسازی در ایران پی ریزی شده است که پس از هجده سال حضور مستمر در این صنعت، در حال حاضر محصولات

خود را در چهار گـروه اصلی به بازار عـرضه مینماید.

 

گـروه اول: اسـتئارات های فـلزی

شـروع به فـعالیت و تـولیـد در این گـروه از محصـولات از سال 1379 آغـاز گـردید و شرکت در تـولید این محصـولات که شامل

استئاراتهای کلسیم، روی، منیزیم و سدیم میباشد سابقه ای دیرینه داشته و تامین نیـاز برخی از مجتمع های پتروشیمی

در این گـروه مـواد از افتخارات بزرگ این شرکت میباشد.

 

گـروه دوم: استابیلایزرهای پی وی سی

فعالیت در تـولید این گـروه از مـواد در سال 1390 آغـاز گـردید که شامل انـواع استابیلایزر های لـوله، اتصـالات، دیـوارپـوش

کف پوش، ورق های فـومیزه، کابل و پـروفیل های در و پنجره ی پی وی سی میباشد.

 

گـروه سوم: انـواع اکسید های سـرب

کارخانه ی دوم این مجموعه در غـالب شرکت اخـتران سـرب در سال 1395 و پس از 2 سال مشقـت های فـراوان به بهـره

برداری رسید. در این کارخانه انـواع اکسید های سرب از جمله لیتـارژ که مهمـترین ماده در صـنعت استابیلایزرسازی است

تولید میگردد و علاوه بر مصرف خود کارخانه در حال حاضر نیاز بعضی از کارخانجات استابیلایزر سازی را نیز فراهم مینماید.

 

گـروه چهارم: نمکـهای سـرب

این گـروه از مـواد شامل انـواع سـولفات سـرب تری بازیک (TBLS) سولفات سـرب دیبـازیک (DBLS) و

فسفیت سـرب دیبازیک (DBLP) و استئارات سـرب نرمال (NLS) و استئارات سرب دیبازیک (DBLS) میباشد که این شرکت

از سال 1396 به طور حرفه ای شروع به تولید انبوه آن نموده و همچنان در حال افـزایش ظرفیت به منظـور تامین مواد اولیه

کارخانجات استابیلایزر سازی کشور می باشد.

 

ایجاد یک مجموعه هـولدینگ و خود کفا در صنعت استابیلایزر سازی و تکامل نهایی این صنعت در کشور طی هـجده سـال

گـذشته از آرمانها و اهداف اولیه مدیران آن بوده و تا رسیدن به اهدافمان در این صنعت ثابت قدم خواهیم ماند.

آغـازی کوچک                                 افـکاری بزرگ                                 امـا منسجم

SAINA

ایمیل

info@sainapolymer.com

شماره تماس

031-46412240

031-46412241

09132660492

آدرس کارخانه

اصفهان.شهرک صنعتی سجزی.بلوار حافظ.خیابان سوم غربی.پلاک 18